Община
Община
Туризъм
Новини

Списък на класираните кандидати за длъжността "Санитар" в ЦГЛПР - гр. Дряново

ОБЩИНА ДРЯНОВО

обявява

СПИСЪК НА КЛАСИРАНИТЕ КАНДИДАТИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА „САНИТАР“ В ЦГЛПР ПО ПРОЕКТ № BG05M9OP001-2.090-0015-C02 „НОВА ДЪЛГОСРОЧНА ГРИЖА ЗА ВЪЗРАСТНИТЕ И ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ – ПРЕДОСТАВЯНЕ НА НОВИТЕ УСЛУГИ – ЦЕНТЪР ЗА ГРИЖА ЗА ЛИЦА С ПСИХИЧНИ РАЗСТРОЙСТВА – ГРАД ДРЯНОВО”


 Списък - класиране

Услуги
Услуги
Актуално
Звук и светлина
3D Mapping
ILoveBulgaria
Видео клип Дряново