Община
Община
Туризъм
Избори за народни представители в 49-ото Народно събрание на 02.04.2023 г.

Подаване на заявления във връзка с изборите за Народно събрание на 02.04.2023 г.

Във връзка с предстоящите избори за Народно събрание на 02 април 2023 г., Община Дряново информира гражданите, че избирателите имат право да подадат:

 

1. Заявлениe за вписване в избирателния списък по настоящ адрес.

  Заявлението се подава от избирател, който има постоянен и настоящ адрес в различни населени места на територията на Република България и желае да гласува по настоящ адрес.

              Заявленията се подават не по-късно от 14 дни преди изборния ден - 18.03.2023 г. до кмета на Община Дряново на място в сградата на Общината – отдел ГРАО, кмета или кметския наместник на съответното населено място и по електронен път на адрес: https://regna.grao.bg/.

              Със същото съдържание избирателите могат да подадат електронно заявление през интернет страницата на Община Дряново - Приложение № 21-НС

 

              2.  Заявлениe за гласуване с подвижна избирателна кутия.

Заявлението се подава не по-късно от 14 дни преди изборния ден – 18.03.2023 г., от избиратели с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение и желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия. Когато избирателят не е подал  заявление в указания по-горе срок, може да гласува с подвижна избирателна кутия, ако заяви това не по-късно от 5 дни  преди изборния ден (27.03.2023 г.) при условие, че на територията на населеното място е назначена подвижна избирателна комисия.

Със същото съдържание избирателите могат да подадат електронно заявление през интернет страницата на Общината по постоянния адрес или по настоящия адрес, когато е направено искане по чл. 36 ИК и лицето е вписано в избирателния списък по настоящия му адрес. - Приложение № 67/НС

 

3. Заявление за отстраняване на непълноти и грешки

  Заявлението се подава не по-късно от 7 дни преди изборния ден - 25.03.2023 г., до кмета на Община Дряново на място в сградата на Общината - отдел ГРАО, кмета или кметския наместник на съответното населено място.

               Със същото съдържание избирателите могат да подадат електронно заявление през интернет страницата на Община Дряново - Приложение № 17-НС

 

4. Заявление за вписване в избирателния списък в изборите за народни представители в изборите на 02.04.2023 г. - Приложение № 18-НС

 

             5. Заявление за изключване от списъка на заличените лица.

           Съгласно чл. 39, ал. 2 - 6 и чл.252, ал.2 от Изборния кодекс лицата, вписани в списъка на заличените лица и заличени от избирателния списък на секцията по постоянния им адрес, могат да подадат заявление-декларация за изключването им от списъка на заличените лица до кмета на общината, кметството или кметския наместник. Заявлението трябва да съдържа доказателства и документи, удостоверяващи правото на лицето да гласува.

Искането може да бъде направено чрез електронно заявление със същото съдържание през интернет страницата на съответната община по постоянен адрес - : Приложение № 19-НС и Приложение № 20-НС

Услуги
Услуги

услуги за глухи лица Достъп за глухи лица


Актуално
Звук и светлина
3D Mapping
ILoveBulgaria
Видео клип Дряново