Община
Община
Туризъм
Новини

Възможност за проверка и заплащане на дължими суми за местни данъци и такси чрез интернет сайта на Община Дряново

Община Дряново уведомява всички данъчно задължени лица, че е възможна проверка и заплащане на дължими суми за местни данъци и такси чрез интернет сайта на Община Дряново: www.dryanovo.bg - меню: „Проверка и плащане на задължения за данъци и такси Необходимо е притежаването на банкова платежна карта издадена от български или международен доставчик на платежни услуги. За вход в интернет страницата за проверка и заплащане на задължения е необходимо използването на ПИН код. Издаването на нов ПИН код се извършва на място в служба "Местни данъци и такси"  Община Дряново, намираща се на адрес: град Дряново, ул. "Стефан Стамболов" №32 или чрез писмено заявление изпратено на имейл адрес: mdt@dryanovo.bg. В годишните съобщения за дължими местни данъци и такси за 2023 г. изпратени до всички данъчно задължени лица, е посочен актуален ПИН код. При нужда от допълнителна информация и съдействие: тел. 0676/75009.

Сроковете за заплащане на данъци и такси за притежавани имоти и данък върху превозните средства са както следва:

-      първа вноска до 30.06.2023 г.

-      втора вноска до 31.10.2023 г.

След изтичане на тези срокове започва да се начислява лихва за просрочие.

До 02.05.2023 г. включително, при заплащане на пълния размер на задълженията за 2023 г. се ползва отстъпка в размер на 5 процента.

Погасяването на местните налози става по реда на тяхното възникване. По закон, ако имате невнесени данъци за минали години, системата отчита първо тяхното покриване.

Услуги
Услуги

услуги за глухи лица Достъп за глухи лица


Актуално
Звук и светлина
3D Mapping
Видео клип Дряново