Община
Община
Туризъм
Туристически обекти

Лафчиева къща - Дряново

Лафчиевата къща е построена около 1840 г. от майстор Колю Гайдарджи и е шедьовър на възрожденската ни архитектура, със статут на национална културна ценност. Къщата е един от малкото запазени образци у нас на триетажно монументално строителство с дървена конструкция. При изграждането ѝ майсторът е вложил завидни умения, за да може в тесния фронт на парцела да помести големия ѝ обем, без от това да пострадат целостта и естетиката на фасадното ѝ решение. 

В приземния етаж откъм улицата са разположени две дюкянски помещения, в които фамилиите Лафчиеви и Переви са развивали търговия. Над тях следват два жилищни етажа, като първият стои еркерно над дюкяните, носен от двойно профилираните конзоли на междуетажния гредоред. Вторият жилищен етаж прави подобно по-плитко наддаване над първия, но вече е и с павилионно надвесени над него три отделни дълбоки еркерни обема, които формират трите фасадни доминанти на сградата. В традициите на централно-балканската възрожденска къща, тя е покрита с каменни плочи (тикли), а при свързването на основните ѝ конструктивни сградостроителни елементи не са използвани железни пирони.

Днес в Лафчиевата къща се помещава етнографската експозиция на Исторически музей - Дряново. Тя е с тематично заглавие "Градски бит от края на XIX и началото на ХХ век" и представя интериори с мебели, предмети на бита, образци от тъкани, облекло и накити, характерни за дряновския край.

За контакти:
5370 град Дряново, ул. „Шипка” № 82
тел. 0676/7-20-97; 7-21-38
e-mail: office@museumdryanovo.com
www.museumdryanovo.com

Лафчиева къща - Дряново Лафчиева къща - Дряново Лафчиева къща - Дряново
Услуги
Услуги

услуги за глухи лица Достъп за глухи лица


Актуално
Звук и светлина
3D Mapping
ILoveBulgaria
Видео клип Дряново