Община
Община
Туризъм
Стратегии, планове, програми

Анализ на потребностите на община Дряново от социални услуги на общинско и областно ниво, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет. Предложения за планиране на социалните услуги.


 Анализ на потребностите на община Дряново от социални услуги на общинско и областно ниво, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет (публ. на 04.04.2023г)

 Предложение за планиране на съществуващите социални и ИЗС услуги (публ. на 04.04.2023г)

 Предложение за планиране на социални услуги и ИЗС услуги, функциониращи по проект (публ. на 04.04.2023г)

Услуги
Услуги

услуги за глухи лица Достъп за глухи лица


Актуално
Звук и светлина
3D Mapping
ILoveBulgaria
Видео клип Дряново