Община
Община
Туризъм
Избори за народни представители в 49-ото Народно събрание на 02.04.2023 г.

Съобщение за премахване на агитационни материали

ДО ПАРТИИ, КОАЛИЦИИ ОТ ПАРТИИ И ИНИЦИАТИВНИ КОМИТЕТИ

         Община Дряново напомня на участвалите политически субекти в изборите за народни представители на 02 април 2023 г., че съгласно чл. 186, ал. 3 от Изборния кодекс в срок до 7 дни след изборния ден (10 април 2023) партиите, коалициите от партии и инициативни комитети премахват поставените от тях агитационни материали (предизборни плакати) по повод на вече приключилите избори.

        При неизпълнение на задължението по чл. 186, ал. 3 от Изборния кодекс на лицето, което представлява партията или инициативния комитет, или на лицата, които представляват коалицията, се налага глоба от 1000 до 5000 лв. - чл. 472, ал. 1 от Изборния кодекс.

 

Услуги
Услуги

услуги за глухи лица Достъп за глухи лица


Актуално
Звук и светлина
3D Mapping
Видео клип Дряново