Община
Община
Туризъм
Регистри

Регистър на издадените Разрешения за строеж


 Регистър на издадените Разрешения за строеж за 2022 г.

 Регистър на издадените Разрешения за строеж за 2021 г.

 Регистър на издадените Разрешения за строеж за 2020 г.

 Регистър на издадените Разрешения за строеж за 2019 г.

 Регистър на издадените Разрешения за строеж за 2018 г.

 Регистър на издадените Разрешения за строеж за 2017 г.

Услуги
Услуги

услуги за глухи лица Достъп за глухи лица


Актуално
Звук и светлина
3D Mapping
Видео клип Дряново