Община
Община
Туризъм
Решения

РЕШЕНИЯ на ОбС-Дряново от ПРОТОКОЛ №77/28.04.2023г (Решения №№792-813)

Решения на Общински съвет - Дряново, приети на проведеното на 28 април 2023г заседание на съвета

Дата на публикуване: 05.05.2023г.

 


 Решения №№792-813 от Протокол №77/28.04.2023г на Общински съвет – Дряново

 Годишна програма за развитие на читалищната дейност в Община Дряново през 2023г (приета с Решение №793/28.04.2023г)

 Общинска стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в Община Дряново 2023-2024г (приета с Решение №795/28.04.2023г)

 Правилник за организацията и дейността на Общинско предприятие „Чисто Дряново“ (актуализиран с приетото с решение №797/28.04.2023г изменение на чл.8 ал.1)

 Приложение №1 към Решение №798/28.04.2023г (Списък на движими вещи находящи се в „Дом за пълнолетни лица с психични разстройства“, село Радовци)

 Програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост в Община Дряново през 2023г (актуализирана с приетите с решения №№797, 801 и 802 от 28.04.2023г допълнения)

Услуги
Услуги

услуги за глухи лица Достъп за глухи лица


Актуално
Звук и светлина
3D Mapping
Видео клип Дряново