Община
Община
Туризъм
Решения

РЕШЕНИЯ на ОбС-Дряново от ПРОТОКОЛ №78/28.04.2023г (Решения №№814-815) - извънредно заседание

Решения на Общински съвет - Дряново, приети на проведеното на 28 април 2023г извънредно заседание на съвета                         

Дата на публикуване: 05.05.2023г.

 


 Решения №№814-815 от Протокол №78/28.04.2023г на Общински съвет – Дряново

Услуги
Услуги

услуги за глухи лица Достъп за глухи лица


Актуално
Звук и светлина
3D Mapping
Видео клип Дряново