Община
Община
Туризъм
Търгове, конкурси и концесии

Заповед № 232/05.05.2023 г. за провеждане на публичeн търг с явно наддаване за продажба на имот: УПИ I за "Производствена дейност" - Пункт за дестилация от кв. 34 по плана на с. Янтра


 Заповед № 232/05.05.2023 г. за провеждане на публичeн търг с явно наддаване за продажба на имот: УПИ I за "Производствена дейност" - Пункт за дестилация от кв. 34 по плана на с. Янтра

Услуги
Услуги

услуги за глухи лица Достъп за глухи лица


Актуално
Звук и светлина
3D Mapping
Видео клип Дряново