Община
Община
Туризъм
Търгове, конкурси и концесии

Заповед № 233/05.05.2023 г. за провеждане на публичeн търг с явно наддаване за продажба на имот, частна общинска собственост: ПИ с идентификатор 23947.501.2501 по КК на гр. Дряново


 Заповед № 233/05.05.2023 г. за провеждане на публичeн търг с явно наддаване за продажба на имот, частна общинска собственост: ПИ с идентификатор 23947.501.2501 по КК на гр. Дряново

Услуги
Услуги

услуги за глухи лица Достъп за глухи лица


Актуално
Звук и светлина
3D Mapping
ILoveBulgaria
Видео клип Дряново