Община
Община
Туризъм
Туристически обекти

Икономова къща - Дряново

Икономовата къща е културна архитектурна ценност от национално значение.  Построена е през 1859 г. от майстор Колю Фичето за семейството на свещеника Васил Икономов, главен настоятел на храма „Св. Никола” в Дряново. Тя съчетава функционалност и удобство, има семпла фасада откъм главната улица, като следва нейната извивка. Неусетно архитектурната композиция преминава в елегантна дворна фасада, пластично раздвижена от кобилично извит еркер. Всички фасади на къщата са украсени с високи, увенчани с "вежди" прозорци, групирани по дължина, а покривът е покрит с каменни плочи.

Икономовата къща е пример за творческите виждания на Колю Фичето за градска архитектура. Те са най–силно изразени в елегантната южна фасада и представителните жилищни помещения на втория етаж. Главното помещение е просторна диванна, към която води вътрешно двураменно стълбище. Диванната е свързана с малки спални, а двукрила врата въвежда посетителите във внушителната по размери гостна стая, която е и най–впечатляващата част от къщата. Салонът е с изящен резбен таван, с характерния за  възрожденската епоха мотив "Слънце".

В нея е разположена експозиция „Възрожденско църковно изкуство” с над 150 икони, дърворезби и стенописи. Обособена е и зала за временни изложби.

За контакти:
5370 град Дряново, ул. „Шипка” № 82
тел. 0676/7-20-97; 7-21-38
e-mail: office@museumdryanovo.com
www.museumdryanovo.com

Икономова къща - Дряново Икономова къща - Дряново Икономова къща - Дряново Икономова къща - Дряново Икономова къща - Дряново
Услуги
Услуги

услуги за глухи лица Достъп за глухи лица


Актуално
Звук и светлина
3D Mapping
Видео клип Дряново