Община
Община
Туризъм
Търгове, конкурси и концесии

Заповед № 329/28.06.2023 г. за провеждане на публичeн търг с явно наддаване за продажба в пакет на движими вещи, представляващи материални активи (паважна настилка)


 Заповед № 329/28.06.2023 г.

Услуги
Услуги

услуги за глухи лица Достъп за глухи лица


Актуално
Звук и светлина
3D Mapping
Видео клип Дряново