Община
Община
Туризъм
Решения

РЕШЕНИЯ на ОбС-Дряново от ПРОТОКОЛ №80/28.06.2023г (Решения №№848-856)

Решения на Общински съвет - Дряново, приети на проведеното на 28 юни 2023г заседание на съвета            

Дата на публикуване: 30.06.2023г.


 Решения №№848-856 от Протокол №80/28.06.2023г на Общински съвет – Дряново

 Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в Община Дряново (актуализирана с приетите с решение №848/28.06.2023г изменения и допълнения)

 Правилник за организацията и дейността на Общинско предприятие „Чисто Дряново“ (актуализиран с приетите с решение №849/28.06.2023г изменения)

 Условия за ползване на услугите на „Регионален хоспис“ ЕООД гр. Габрово – стационар гр. Дряново (актуализирани с приетите с решение №850/28.06.2023г промени)

 Програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост в Община Дряново през 2023г (актуализирана с приетите с решение №853/28.06.2023г допълнения)

Услуги
Услуги

услуги за глухи лица Достъп за глухи лица


Актуално
Звук и светлина
3D Mapping
ILoveBulgaria
Видео клип Дряново