Община
Община
Туризъм
Обяви и съобщения

Обява за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища

Съгласно Заповед на командира на съвместното командване на специалните операции № ЗРД-530/09.06.2023г., се обявяват 61 бр. вакантни длъжости за войници

в Съвместното командване на специалните операции: гарнизон Пловдив - 31 бр. длъжности, гарнизон София (в.ф. 56130 – Банкя) - 30 бр. длъжности.

Документи се приемат до 18.08.2023 г. във Военно окръжие - Габрово,  ул. „С. Врачански” 1А.

Изисквания: за някои от длъжностите се изисква свидетелство за управление на МПС категории „С”, „Д” или „С+Е”.

- да не са по-възрастни от 40 години;

- да са годни за военна служба;

- да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер ;

- да няма образувано наказателно производство;

-  да нямат друго гражданство;

- да покриват нормативите за физическа годност.

Лицата, отговарящи на изискванията на чл. 141, ал. 6 от ЗОВСРБ:

- да не са по-възрастни от 44 години;

- да не са освобождавани от военна служба по дисциплинарен ред;

- да не са минали повече от 10 години от датата на освобождаването им от военна служба (кадрова военна служба);

- към датата на приемане на военна служба им остават не по-малко от 5 г. до навършване на пределна възраст по чл.160 за военно звание.

Подробна информация на тел. 0882552015; 066/805531; 066/800257        

справка  www.comd.bg

Услуги
Услуги

услуги за глухи лица Достъп за глухи лица


Актуално
Звук и светлина
3D Mapping
ILoveBulgaria
Видео клип Дряново