Община
Община
Туризъм
Обяви и съобщения

Обява за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища

О Б Я В А

ЗА ПРИЕМАНЕ НА ВОЕННА СЛУЖБА НА ЛИЦА, ЗАВЪРШИЛИ ГРАЖДАНСКИ  СРЕДНИ ИЛИ ВИСШИ УЧИЛИЩА

(заповед на командира на Сухопътните войски

ЗРД-816/23.06.2023г.)

393 вакантни длъжности за ВОЙНИЦИ

в Сухопътни войски:

 1. Гарнизон Стара Загора - 20 бр., съгласно Приложение № 1;

 2. Гарнизон Ямбол - 22 бр., съгласно Приложение № 2;

 3. Гарнизон  Хасково - 15 бр., съгласно Приложение № 3;

 4. В 61-ва механизиране бригада – Карлово/Казанлък - 50 бр., съгласно Приложение № 4;

 5. Във в. ф. 56040 – Благоевград – 26 бр. съгласно Приложение №5;

 6. Във в. ф. 54990 – Враца –33 бр. съгласно Приложение №6;

 7. Гарнизон Плевен - 35 бр., съгласно Приложение № 7;

 8. Във в. ф. 54060 – Шумен –10 бр. съгласно Приложение №8;

 9. Гарнизон Сливен - 20 бр., съгласно Приложение № 9;

10. Във в. ф. 32420 – Русе –2 бр. съгласно Приложение №10;

11. Гарнизон Пловдив - 54 бр., съгласно Приложение № 11;

12. Гарнизон Асеновград - 23 бр., съгласно Приложение № 12;

13. Гарнизон Белене - 18 бр., съгласно Приложение № 13;

14. Във в. ф. 28330 – Смолян –18 бр. съгласно Приложение №14;

15. Във в. ф. 24620 – Свобода –22 бр. съгласно Приложение №15;

16. Във в. ф. 22790 – Горна Оряховица –10 бр. съгласно Приложение №16;

17. Във в. ф. 28610 – София –5 бр. съгласно Приложение №17;

18. Във в. ф. 57250 – София –5 бр. съгласно Приложение №18;

19. Във в. ф. 42600 – Мусачево –5 бр. съгласно Приложение №19;

ДОКУМЕНТИ СЕ ПРИЕМАТ  ДО 31 .07.2023 г.

ВЪВ  ВОЕННО ОКРЪЖИЕ  – ГАБРОВО,  ул. „С. Врачански” 1А

      Изисквания: за някои от длъжностите се изисква свидетелство за управление на МПС категории „В” или „С”.

- да имат средно или по-високо образование;

- да не са по-възрастни от 40 години;

- да са годни за военна служба;

- да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер ;

- да няма образувано наказателно производство;

-  да нямат друго гражданство;

- да покриват нормативите за физическа годност.

Подробна информация на тел. 0882552015; 066/805531; 066/800257        

справка     www.comd.bg

 

Услуги
Услуги

услуги за глухи лица Достъп за глухи лица


Актуално
Звук и светлина
3D Mapping
Видео клип Дряново