Община
Община
Туризъм
Обяви и съобщения

Обява за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища

О Б Я В А

ЗА ПРИЕМАНЕ НА ВОЕННА СЛУЖБА НА ЛИЦА, ЗАВЪРШИЛИ ГРАЖДАНСКИ  СРЕДНИ ИЛИ ВИСШИ УЧИЛИЩА

(Заповед на командира на Военноморските сили

 № РД-01-236/10.07.20232г.)

80 бр. вакантни длъжости за МАТРОСИ/ВОЙНИЦИ

във Военоморските сили

 

за военни формирования – Варна, Приселци, Каменар

и военни формирования Бургас, 

 

            ДОКУМЕНТИ СЕ ПРИЕМАТ  ДО 18.08.2023 г.

ВЪВ  ВОЕННО ОКРЪЖИЕ  – ГАБРОВО,  ул. „С. Врачански” 1А

 

      Изисквания: за някои от длъжностите се изисква свидетелство за управление на МПС категории „С” или „С+Е”.

         - за отделни длъжности да покриват изискванията за годност за   плавателна длъжност за надводни кораби.

            - да не са по-възрастни от 40 години;

- да са годни за военна служба;

- да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер ;

- да няма образувано наказателно производство;

-  да нямат друго гражданство;

- да са психично пригодни за военна служба;

- да покриват нормативите за физическа годност.

         Размерът на месечното възнаграждение е не по-малък от 1219 лева.

 

Лицата, отговарящи на изискванията на чл. 141, ал. 6 от ЗОВСРБ:

 - да не са по-възрастни от 41 години за упражнили правото си  на пенсия и не по-възрастни от 44 години за не упражнили правото си на пенсия;

- да не са освобождавани от военна служба по дисциплинарен ред;

- да не са минали повече от 10 години от датата на освобождаването им от военна служба (кадрова военна служба);

- към датата на приемане на военна служба им остават не по-малко от 5 г. до навършване на пределна възраст по чл.160 за военно звание.

                  

Подробна информация на тел. 0882552015; 066/805531; 066/800257        

справка     www.comd.bg

Услуги
Услуги

услуги за глухи лица Достъп за глухи лица


Актуално
Звук и светлина
3D Mapping
ILoveBulgaria
Видео клип Дряново