Община
Община
Туризъм
Туристически обекти

Мостът на Колю Фичето над река Дряновска

Мостът е построен от Колю Фичето в средата на ХІХ век. Съоръжението е от ранните хидротехнически постройки на майстора, в което развива своите идеи за традиционен възрожденски тип "гърбат" (римски) мост. Неговата дължина е 38.50 метра, а широчината на платното и тротоарчетата е 5 метра. Мостът има четири свода с различни по големина отвори, стъпили върху три масивни каменни колони. Най–висок е вторият свод, над който мостовото платно е леко изгърбено. Мостовите колони са с водорези и аркирани отвори за пропускане на високите води. Настилката на моста е едър калдъръм, а на тротоарите – плочи, които излизат пред блоковете на сводовете и парапета, за да образуват корниз и подчертаят извивката на платното. Формата на всички арки на сводове и водоотточни отвори е подчертана с корниз. 
През 2015 г. бе поставено художествено осветление на Фичевия мост, съобразено с архитектурните и конструктивните дадености на монументалния обект. Нощното осветление представя съоръжението естетически и допринася за туристическата атрактивност на обекта. 

Мост на Колю Фичето 1 Мост на Колю Фичето 2 Мост на Колю Фичето 3 Мост на Колю Фичето 4 Мост на Колю Фичето 5 Мост на Колю Фичето 6
Услуги
Услуги

услуги за глухи лица Достъп за глухи лица


Актуално
Звук и светлина
3D Mapping
Видео клип Дряново