Община
Община
Туризъм
Решения

РЕШЕНИЯ на ОбС-Дряново от ПРОТОКОЛ №81/28.07.2023г (Решения №№857-876)

Решения на Общински съвет - Дряново, приети на проведеното на 28 юли 2023г заседание на съвета

Дата на публикуване: 01.08.2023г.


 Решения №№857-876 от Протокол №81/28.07.2023г на Общински съвет – Дряново

 Приложение към Решение №857/28.07.2023г – Приета нова Наредба за реда за учредяване и упражняване правата на Община Дряново в публични предприятия и търговски дружества с общинско участие в капитала

 Приложение към Решение №858/28.07.2023г - Прието допълнение в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Дряново

 Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Дряново (актуализирана след приетото с Решение №858/28.07.2023г допълнение)

Услуги
Услуги

услуги за глухи лица Достъп за глухи лица


Актуално
Звук и светлина
3D Mapping
Видео клип Дряново