Община
Община
Туризъм
Новини

Трифон Панчев , кмет на община Дряново: Днес беше подписано споразумение за дофинансиране на проект за реконструкция на общински път GAB 3118 - (ІІІ - 609, Трявна - Царева ливада) - Куманите

Трифон Панчев , кмет на община Дряново:

"Днес беше подписано споразумение за дофинансиране на проект за

реконструкция на общински път GAB 3118 - (ІІІ - 609, Трявна - Царева ливада) - Куманите, инфраструктурата се финансира чрез бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството. През миналата година този проект беше финансиран с първите 50% от общата му стойност, което даде възможност да започне изпълнението на предвидените дейности.

Министър Андрей Цеков подписа днес първите споразумения с кметовете на общо 46 общини. Те са на обща стойност над 63 млн. лв. Това са общините, които са най-напреднали в дейностите и вече са отчели първите 50% от стойността на обектите. На подписването присъства и заместник-министър Веселина Терзийска.

Министър Цеков благодари на кметовете за положените досега усилия проектите да бъдат доведени до успешна реализация."

Услуги
Услуги

услуги за глухи лица Достъп за глухи лица


Актуално
Звук и светлина
3D Mapping
Видео клип Дряново