Община
Община
Туризъм
Новини

Министерство на културата одобри предложения от Община Дряново проект за изграждане на нови павилиони пред Дряновския манастир

Успешно приключи процедурата по съгласуване на технически проект „Преместваеми  павилиони на Общински паркинг – Дряновски манастир“. Проектът е разработен в съответствие със съгласуваната от Министерство на културата „Схема за разполагане на преместваеми обекти в района на паркинга пред Дряновски манастир“ и становище на Националния институт за недвижимо културно наследство.

Предвижда се  изграждане на 9 броя павилиони, проектирани по начинр който отговаря на специфичните изисквания за облика на архитектурно - строителната и недвижима културна ценност, с категория „национално значение“ - „Дряновски манастир „Свети Архангел Михаил“.

Обект „Преместваеми павилиони на Общински паркинг - Дряновски манастир“ ще бъде част от инвестиционната програма на Община Дряново през 2024 година, след приключването на който търговсците ще осъществяват спокойно своята дейност.

Дряновски манастир проект 1 Дряновски манастир проект 2 Дряновски манастир проект 3
Услуги
Услуги

услуги за глухи лица Достъп за глухи лица


Актуално
Звук и светлина
3D Mapping
ILoveBulgaria
Видео клип Дряново