Община
Община
Туризъм
Новини

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ!

Община Дряново Ви уведомява, че в животновъден обект за отглеждане на кокошки носачи в землището на гр. Дебелец, общ. Велико Търново е обявено първично огнище на заболяването Инфлуенца А (грип).

В десет (10) км наблюдавана зона около засегнатия животновъден обект, влизат населени места от община Дряново, а именно с. Маноя, с. Косарка, с. Соколово, с. Руня, с. Саласука, с.Длъгня, с. Гоздейка, с. Туркинча, с. Крънча, с. Зая, с. Ганчовец и с. Керека.

Във връзка с усложнената епизоотична ситуация, със заповед на изпълнителния директор на Българска агенция по безопасност на храните, се забранява отглеждането на открито на домашни птици от всички видове и категории (кокошки, патици, гъски и др.) в периода от 01.10 на текущата година до 31.03 на последващата година.

При отклонение в здравословното състояние на отглежданите птици или при смъртност незабавно да бъде уведомен ветеринарния лекар или кмет/кметски наместник на съответното населено място.

За повече информация на тел. 067672962/вътр.117

Птичи грип 1
Услуги
Услуги

услуги за глухи лица Достъп за глухи лица


Актуално
Звук и светлина
3D Mapping
Видео клип Дряново