Община
Община
Туризъм
Решения

РЕШЕНИЯ на ОбС-Дряново от ПРОТОКОЛ №1/07.11.2023г (Решения №1 за избор на председател на ОбС, мандат 2023-2027)

Решения на Общински съвет - Дряново, приети на проведеното на 07 ноември 2023г заседание на съвета

Дата на публикуване: 08.11.2023г.


 Решение №1 от Протокол №1/07.11.2023г на Общински съвет – Дряново за избор на председател на общинския съвет.

Услуги
Услуги

услуги за глухи лица Достъп за глухи лица


Актуално
Звук и светлина
3D Mapping
Видео клип Дряново