Община
Община
Туризъм
Решения

РЕШЕНИЯ на ОбС-Дряново от ПРОТОКОЛ №2/20.11.2023г (Решения №№2-3)

Решения на Общински съвет - Дряново, приети на проведеното на 20 ноември 2023г заседание на съвета

Дата на публикуване: 23.11.2023г.


 Решения №№2-3 от Протокол №2/20.11.2023г на Общински съвет – Дряново

Услуги
Услуги

услуги за глухи лица Достъп за глухи лица


Актуално
Звук и светлина
3D Mapping
Видео клип Дряново