Община
Община
Туризъм
Наредби

НАРЕДБА за условията и реда за установяване на жилищни нужди и за настаняване под наем в общински жилища


 НАРЕДБА за условията и реда за установяване на жилищни нужди и за настаняване под наем в общински жилища (публ.на 26.05.2020г)

 Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди и за настаняване под наем в общински жилища (публ.на 31.7.2019г) )

 Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди и за настаняване под наем в общински жилища (Пром.с Решение №80/24.06.2019г по адм.дело №84/2019г на Адм.съд-Габрово; Публ.на 23.07.2019г)

 Решение №80/24.06.2019г по адм. дело №84/2019г на Адм.съд-Габрово /публ.на 23.07.2019г/

 Протест на РП-Габрово, Териториално отделение - Дряново /публ.на 16.04.2019г/

 Протоколно определение на Адм.съд-Габрово за прекратяване на производството по адм.дело №336/2018г /публ.на 11.04.2019г/

 Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди и за настаняване под наем в общински жилища /публикувана на 01.03.2019г/

 Допълнителен протест на ОП-Габрово против чл.4 ал.1 и чл.27 ал.1 от Наредбата за условията и реда за установяване на жилищни нужди и за настаняване под наем в общински жилища /публикуван на 22.1.2019г/

 Протест на ОП-Габрово против чл.19 ал.1 т.1 от Наредбата за условията и реда за установяване на жилищни нужди и за настаняване под наем в общински жилища /публикуван на 05.12.2018г.

 Наредбата за условията и реда за установяване на жилищни нужди и за настаняване под наем в общински жилища /публикувана на 30.03.2018г/

 Наредбата за условията и реда за установяване на жилищни нужди и за настаняване под наем в общински жилища /публикувана на 01.8.2017г/

 Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди и за настаняване под наем в общински жилища (приета с Решение №248/27.2.2017г)

 НАРЕДБА за условията и реда за установяване на жилищни нужди и за настаняване под наем в общински жилища (отменена с Решение №248/27.2.2017г)

Услуги
Услуги
Актуално
Звук и светлина
3D Mapping
ILoveBulgaria
Видео клип Дряново