Община
Община
Туризъм
Решения

РЕШЕНИЯ на ОбС-Дряново от ПРОТОКОЛ №5/17.01.2024г (Решение №54)

Решения на Общински съвет - Дряново, приети на проведеното на 17 януари 2024г извънредно заседание на съвета

Дата на публикуване: 18.01.2024г.


 Решение №54 от Протокол №5/17.01.2024г на Общински съвет – Дряново

Услуги
Услуги

услуги за глухи лица Достъп за глухи лица


Актуално
Звук и светлина
3D Mapping
Видео клип Дряново