Община
Община
Туризъм
Новини

Членовете на Обществения съвет за интеграция на малцинствата посетиха образователни институции в гр. Стара Загора

На 29 и 30 март 2024 г. Общественият съвет за интеграция на малцинствата беше на работно посещение в гр. Стара Загора, съгласно заложените дейности в Общинския план за действие на Община Дряново, в изпълнение на Националната стратегия за равенство, приобщаване и участие на ромите за 2024 г.

Общественият съвет е консултативен и координиращ орган, подпомагащ провеждането на политиката за интеграция на малцинствата на общинско ниво.

Целта на квалификационния обмен е да се подобри работата за по-пълното обхващане на децата, включително и на тези от ромски произход в предучилищна и училищна възраст и за приобщаването им към българската езикова среда и осигуряване на равен старт при постъпване в училище.

Бе проведена работна среща с екипа от експерти в Отдел „Образование и младежки дейности“ в Община Стара Загора, където бяха споделени добри практики от двете общини в сферата на образованието.

Темите в обмена бяха съсредоточени и върху добрите практики по въпросите на интеграцията и работата в детските градини и учебните заведения в града домакин.

Представителите от община Дряново посетиха Детска градина № 24 „Радост“, Професионална гимназия по електротехника и транспорт „Георги Сава Раковски“ и Средно училище „Христо Смирненски“.

На 30 март работната среща завърши с посещение на Регионален исторически музей.

 

Членовете на Обществения съвет за интеграция на малцинствата посетиха образователни институции в гр. Стара Загора Членовете на Обществения съвет за интеграция на малцинствата посетиха образователни институции в гр. Стара Загора Членовете на Обществения съвет за интеграция на малцинствата посетиха образователни институции в гр. Стара Загора Членовете на Обществения съвет за интеграция на малцинствата посетиха образователни институции в гр. Стара Загора Членовете на Обществения съвет за интеграция на малцинствата посетиха образователни институции в гр. Стара Загора Членовете на Обществения съвет за интеграция на малцинствата посетиха образователни институции в гр. Стара Загора Членовете на Обществения съвет за интеграция на малцинствата посетиха образователни институции в гр. Стара Загора Членовете на Обществения съвет за интеграция на малцинствата посетиха образователни институции в гр. Стара Загора Членовете на Обществения съвет за интеграция на малцинствата посетиха образователни институции в гр. Стара Загора
Услуги
Услуги

услуги за глухи лица Достъп за глухи лица


Актуално
Звук и светлина
3D Mapping
Видео клип Дряново