Община
Община
Туризъм
Новини

Откриващо събитие по проект "Енергийно ефективно осветление в община Дряново"

 

П О К А Н А

ОБЩИНА ДРЯНОВО 

 има удоволствието да Ви покани на

ВСТЪПИТЕЛНА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ

във връзка с изпълнение на проект
Енергийно ефективно осветление в община Дряново”,
съгласно  Договор № BG-RRP-4.025-0003-C01

 финансиран по
Национален план за възстановяване и устойчивост

Приоритетна ос: Нисковъглеродна икономика

Процедура: BG-RRP-4.025 „Подкрепа за енергийно ефективни системи за улично осветление“

Пресконференцията ще се проведе на

05.06.2024 г. /сряда/ от 16:30 часа

Ритуална зала на Общинска администрация - Дряново

/гр. Дряново, ул. „Бачо Киро” № 19/

Откриващо събитие по проект

 Покана

Услуги
Услуги

услуги за глухи лица Достъп за глухи лица


Актуално
Звук и светлина
3D Mapping
Видео клип Дряново