Община
Община
Туризъм
Решения

РЕШЕНИЯ на ОбС-Дряново от ПРОТОКОЛ №10/29.05.2024г (Решения №№146-166)

Решения на Общински съвет - Дряново, приети на проведеното на 29 май 2024г заседание на съвета

Дата на публикуване: 31.05.2024г.


 Решения №№146-166 от Протокол №10/29.05.2024г на Общински съвет – Дряново

 Правилник за организацията и дейността на Общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация – Дряново (Приет с решение №148/29.05.2024г)

 Правилник за стипендия „Архимандрит Максим Райкович“ за дряновски ученици и студенти (актуализиран с приетите с решение №146/29.05.2024г изменения)

 Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Дряново (актуализиранa с приетите с решения №152 и №153 от 29.05.2024г изменения)

 Приложение към Решение №152/29.05.2024г

 Приложение към Решение №153/29.05.2024г

Услуги
Услуги

услуги за глухи лица Достъп за глухи лица


Актуално
Звук и светлина
3D Mapping
Видео клип Дряново