Община
Община
Туризъм
Новини

Учебна екскурзия за ученици от СУ „Максим Райкович“ по Общинския план за интеграция на ромите

На 30.05.2024 г. бе организирана учебна екскурзия за ученици от СУ „Максим Райкович“ до местността „Градище“ и Дома на хумора и сатирата - гр. Габрово

Инициативата е част от заложените дейности в Общинския план за действие на Община Дряново в изпълнение на Националната стратегия за равенство, приобщаване и участие на ромите.

За учениците бяха организирани занимателни игри и танци на поляната в местността „Градище”.

Положителните емоции и усмивки допринесоха за утвърждаване на добри взаимоотношения,  възпитание в дух на толерантност между ученици от различни етнически общности.

Чрез участието в учебната екскурзия бяха стимулирани възможностите за равен достъп до образование чрез създаване на атмосфера на уважение, толерантност и разбирателство.

Интеграция 1 Интеграция 2 Интеграция 3 Интеграция 4 Интеграция 5 Интеграция 6 Интеграция 7 Интеграция 8 Интеграция 9 Интеграция 10
Услуги
Услуги

услуги за глухи лица Достъп за глухи лица


Актуално
Звук и светлина
3D Mapping
Видео клип Дряново