Община
Община
Туризъм
Новини

Община Дряново е българският пилот в проект „Овластяване на местните власти за ускоряване на прехода към чиста енергия“ – LOCAL GoGREEN

Община Дряново е българският пилот в проект „Овластяване на местните власти за ускоряване на прехода към чиста енергия“ – LOCAL GoGREEN

Проект LOCAL GoGREEN има за цел да ускори прехода към чиста енергия в 6 пилотни общини в България, Хърватия, Германия, Италия, Словения и Испания посредством разработване, прилагане и мониторинг на Интегрирани планове за енергия и климат. Чрез целенасочени многосекторни мерки се цели намаляване въздействието от изменението на климата, ускоряване преминаването към зелени енергийни ресурси и осигуряване на достъпна енергия за населението.

Основната цел на проект LOCAL GoGREEN е да създаде общинска екосистема за споделяне на данни, предоставяне на техническа помощ и изготвяне ня набор от проекти за бърза реализация в малки европейски общини, които се нуждаят от подкрепа за своя енергиен преход.

Изграждане на капацитет за публичните органи в 6-те пилотни общини ще се осъществи посредством интерактивна платформа, включваща общи теми като: управление на прехода, децентрализация на производството на енергия, екологични практики за обществени поръчки и специализирани финансови теми като: гражданско финансиране, договор за енергийни резултати, вътрешно договаряне, зелени облигации, гаранционни и револвиращи фондове,финансиране от трета страна ( ESCO).

Транснационална експертна група ще осигури водещи европейски експерти да предоставят знания, опит и капацитет по технически, финансови, регулаторни и и др. въпроси. Местни работни групи в пилотните общини ще си сътрудничат с тях за разработване и изпълнение на Интегрираните планове.

Чрез последователна пътна карта всеки пилот ще избере 3 проекта от 5 основни приоритетни области (електромобилност, енергийна ефективност на сгради, производство на енергия от възобновяеми източници, ландшафтно планиране за повишено усвояване на въглерод и отпадъци за енергия) за извършване на прединвестиционно проучване и последващо финансиране.

Ангажирането на заинтересованите страни се планира чрез изграждане на капацитет за основните бизнес организации и активните сдружения, включително дискусионни групи и обществени консултации. Страните партньори ще създадат Транснационална общинска мрежа като общност от практики за обмен на знания за подобрени енергийни технологии и планиране. Постигнатите резултати ще бъдат прилагани от клъстер от общини, създадени на териториално ниво около пилотите. Местни, национални и транснационални събития ще повишат осведомеността и ще разпространят резултатите от проекта.

 

Координатор: LOKALNA ENERGETSKA AGENTURA SPODNJE PODRAVJE - Словения

Партньори:

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE – Италия;

TARTU ULIKOOL - Естония

ABERON OOD – България;

ASOCIACION DE EMPRESAS DE EFICIENCIA ENERGETICA - Испания

ENERKON d.o.o. – Хърватия; 

EUROPAISCHES INSTITUT FUR INNOVATION-TECHNOLOGI - Германия

DR. JAKOB ENERGY RESEARCH GMBH & CO. KG  - Германия

Пилотни общини:

1.Ормож, Словения; 2. Дряново, България; 3. Тито, Италия; 4. Понферада, Испания; 5. Антуновац, Хърватия; 6. Албщад, Германия

Период на изпълнение: 36 месеца

Общ бюджет: 1 472 940.60 евро    

Финансиращ орган: Програма LIFE-2022-CET

 

Актуална информация за проекта следете на:

https://localgogreen.eu/

https://www.instagram.com/localgogreen/

 

(17) LOCAL GoGREEN: Posts | LinkedIn

Община Дряново е българският пилот в проект „Овластяване на местните власти за ускоряване на прехода към чиста енергия“ – LOCAL GoGREEN
Услуги
Услуги

услуги за глухи лица Достъп за глухи лица


Актуално
Звук и светлина
3D Mapping
Видео клип Дряново