Община
Община
Туризъм
Новини

Номиниране на носители на стипендията „Архимандрит Максим Райкович” за дряновски ученици и студенти за учебната 2024/2025 година

Учениците, кандидатстващи за стипендия „Архимандрит Максим Райкович” за учебната 2024/2025 година, трябва да подадат в Общински съвет – Дряново следните документи:

1.Мотивационно писмо

2.Ксерокопие на документ, удостоверяващ отличен успех

3.Ксерокопие на дипломи, грамоти, сертификати и др., удостоверяващи получените награди

4.Документ от съответното училище, доказващо липсата на наложени наказания

Крайният срок за подаване на документи от учениците е 15.07.2024г /понеделник/.

Учениците, кандидатстващи за стипендия „Архимандрит Максим Райкович”, трябва да отговарят на следните условия:

1.Да са жители на Община Дряново и да се обучават в средно училище в гр. Дряново /гимназиален курс/

2.Да имат среден успех от предходна учебна година най-малко отличен 5,50.

3.Да са получавали награди от областни, национални и международни олимпиади, състезания и конкурси

4.Да са обществено ангажирани, с участие в прояви на училищно и общинско ниво

5.Да не са им налагани наказания по Правилника за прилагане Закона за народната просвета и по Правилниците за дейността на съответните училища

6.Да подадат необходимите документи в установените срокове

 

Студентите, кандидатстващи за стипендия „Архимандрит Максим Райкович” за учебната 2024/2025 година, трябва да подадат в Общински съвет – Дряново следните документи:

1.Мотивационно писмо

2.Ксерокопие на документ, удостоверяващ отличен успех

3.Ксерокопие на дипломи, грамоти, сертификати и др., удостоверяващи получените награди

4.Документ от съответното висше учебно заведение, доказващо липсата на наложени наказания

Крайният срок за подаване на документи от студентите е 31.07.2024г /сряда/.

Студентите, кандидатстващи за стипендия „Архимандрит Максим Райкович”, трябва да отговарят на следните условия:

1.Да са жители на Община Дряново

2.Да имат среден успех от предходна учебна година най-малко отличен 5,50.

3.Да са получавали награди от областни, национални и международни олимпиади, състезания и конкурси

4.Да са обществено ангажирани, с участие в прояви на висшето учебно заведение и национално ниво

5.Да не са прекъсвали обучението си по неуважителни причини

6.Да подадат необходимите документи в установените срокове

 

 

Стипендия „Архимандрит Максим Райкович” за дряновски ученици и студенти е еднократна за всеки етап на обучение.

 

Дата на публикуване: 01.07.2024г.


 Приложение: Правилник за стипендия „Архимандрит Максим Райкович” за дряновски ученици и студенти

Услуги
Услуги

услуги за глухи лица Достъп за глухи лица


Актуално
Звук и светлина
3D Mapping
Видео клип Дряново