Община
Община
Туризъм
Акценти

Откриване на процедура за подаване на проектни предложения за финансиране от Общински фонд за подкрепа на местни инициативи - Дряново

ПОКАНА

 

За подаване на проектни предложения за финансиране от Общински фонд за подкрепа на местни инициативи - Дряново

Община Дряново обявява процедура за набиране на проектни предложения за финансиране от Общински фонд за подкрепа на местни инициативи по приоритетна област „прилагане на общностни иновации и подобряване на средата и качеството на живот“

Ø  Обща стойност на финансовата подкрепа за 2024 г. - 15 000 лв.

Ø  Обща стойност на финансовата подкрепа за една инициатива - 3000 лв.

Ø  Краен срок за подаване на предложенията - 02 август 2024 г.

Ø  Въпроси във връзка с обявената сесия и подготовката на кандидатурите може да зададете по време на информационна среща, която ще се проведе на 19.07.2024 от 15:00 часа в Ритуалната зала на Община Дряново

 

Подробна информация за кандидатите е включена в Насоки и критерии за местни инициативи и Формуляр за финансова подкрепа.

В Правилника за организацията, дейността и управлението на „Фонд за подкрепа на местни инициативи – Дряново“ може да намерите повече информация относно функционирането на фонда.

Формуляр за кандидатстване, придружаващи документи, както и подробна информация за процедурата е публикувана на интернет страницата на Община Дряново.

Проектните предложения/Кандидатурите към Общински фонд за подкрепа на местни инициативи се подават на хартиен носител в запечатан плик в информационният център на Община Дряново, с адрес: гр. Дряново, ул. „Бачо Киро“ №19.


 Критерии и насоки за кандидатстване

 Формуляр за кандидатстване

Услуги
Услуги

услуги за глухи лица Достъп за глухи лица


Актуално
Звук и светлина
3D Mapping
Видео клип Дряново