Община
Община
Туризъм
Туристически обекти

Часовникова кула в Дряново

 
Часовниковата кула в Дряново е построена през 1778 г.
Представлява висока центрична постройка, съчетана от три степенувани във височина размери и тела. Долната част била изградена от груб, необработен камък споен във варопясъчен разтвор, а по форма бил четиристранна призма с квадратна основа със страни 5 метра. За осветление били оставени 11 отвора – 5 на западната и по 3 на източната и южната страна. На източната фасада имало врата от която нагоре водела дървена стълба. На южната фасада имало вградена каменна арка. Долната част завършвала с каменен корниз, покрит с плочи. Над него четиристранната призма преминавала в осмоъгълна, като също завършвала с корниз, покрит с турски керемиди. В тази част се намирал часовниковият механизъм.
Няма сведения какъв е бил първият часовников механизъм, тъй като през 1883 г. той е бил заменен с нов, изработен в Трявна от майсторите Генчо Колев и Христо Василев.
167 години се извисявала над околните сгради градската часовникова кула. С времето по нея се появили пукнатини, следи от минали заметресения, реставрация не била извършена. През 1945 г. тя била съборена. Но за дряновци часовниковата кула има значение на монумент в архитектурния градски ансамбъл. Ето защо през 1984 г. тя е изградена отново, в близост до строената от Колю Фичето Икономова къща.
Запазеният часовников механизъм бе ремонтиран и настроен от Илия Ковачев – член на задругата на майсторите, носител на златен пояс.
Часовникова кула в Дряново Часовникова кула в Дряново Часовникова кула в Дряново Часовникова кула в Дряново
Услуги
Услуги

услуги за глухи лица Достъп за глухи лица


Актуално
Звук и светлина
3D Mapping
Видео клип Дряново