Община
Община
Туризъм
Туристически обекти

Музей "Колю Фичето" /ИМ - Дряново/

Експозиция „Колю Фичето – живот и творчество” на Исторически музей - Дряново се помещава в специално построена за целта сграда.

В облика на сградата си дават среща два свята на съвсем различни архитектурни решения, но те не си пречат, а напротив - взаимно и хармонично се допълват. Следвайки традициите, в духа на централно-балканските къщи от предходното столетие, архитектът покрива сградата с плочи, а при фасадното оформление умело съчетава дървото с камъка. Всичко това категорично и стилно той подчинява на характеристиките на монументалната архитектура на ХХ-ия век, която дава усещане за сила, устойчивост и сигурност докато мощно прегръща зад стените си богатствата на културно-историческото наследство на Дряновския край, за да ги опази за идните поколения по най-добрия начин.

Музеят е официално открит на 20.VII.1969 г., лично от тогавашния държавен глава Тодор Живков и повече от пет десетилетия дава възможност на многобройните посетители в една уютна и естетична среда да получат знания за най-именития строител от епохата на Българското възраждане. От 2010 г. благодарение инициативата "Сграда на годината", с щедрото участие на Камарата на строителите в България и 11 водещи фирми в строителния бранш у нас сградата е реновирана, а експозицията - осъвременена.

За контакти:
5370 град Дряново, ул. „Шипка” № 82
тел. 0676/7-20-97; 7-21-38
e-mail: office@museumdryanovo.com
www.museumdryanovo.com

Музей Музей Музей Музей Музей Музей
Услуги
Услуги

услуги за глухи лица Достъп за глухи лица


Актуално
Звук и светлина
3D Mapping
ILoveBulgaria
Видео клип Дряново