Община
Община
Туризъм
Туристически обекти

Пещера "Бачо Киро"

Пещера "Бачо Киро" се намира в района на Дряновски манастир, в живописните каньони на р. Андъка и р. Дряновска. Отстои на 300 м. от манастира "Св.Архангел Михаил" в отвесна варовикова скала висока 25 м. на 335 м.н.в. Тя е първата благоустроена пещера в България от Дряновските туристи още през 1937 г., а името си получава през 1940 г. в чест на героя от Априлското въстание Бачо Киро.
През 1962 г. е обявена за природна забележителност.
Пещерата представлява сложен четири етажен лабиринт от пещерни галерии и разклонения около 3600 м. За посетители е оформена благоустроена част от 700 м. Образувана е в три основни посоки изток, североизток и югоизток от подземно течащи реки в здрави оргонски варовици, оформени на дъното на топло вредно море. Геоморфоложките проучвания дават основания да се приеме, че оформлението е продължило 1800000 години. Нейното образуване е тясно свързано с развитието на долината на р. Дряновска и нейния приток р. Андъка.
С течение на времето реките оформят пещерните галерии и зали, това е станало в границите на младия терциер и кватернер. Това е първичния етап на образуване на пещерата. От тук насетне започва вторичния, идва художника - карстовите води. Неуморните капки вода, обогатени с варовиково вещество, в продължение на стотици хиляди години постепенно ваяли красивите пещерни форми - сталактити, сталагмити, сталактони, придали им най-причудливи форми.
Eфектното осветление предлага на посетителите възможност да видят причудливите образувания на природата, получили наименования според видяното: Дъждовна зала, Каменното цвете, Тополите, Езерото на щастието, Концертна зала, намира се на 18 м.н.в. Преддверието, Медузите, Мечата пързалка, Меча поляна, Самотен сталактон, Зала на Поп Харитон, Слона, Пещерното ухо, Чистилището, Трона, Пещерния орел, Приемна зала със стотици форми и образования.
Пещера "Бачо Киро" е археологически обект от национално значение и е под № 22 сред 100-те Национални туристически обектана България. От първото си благоустрояване през 1937 г. до сега, пещерата се стопанисва от Туристическо дружество "Бачо Киро" гр. Дряново. 

Пещерата може да бъде разгледана по къс маршрут /25- 30 мин./ и дълъг маршрут /60-70мин./
По късия маршрут се тръгва индивидуално, по всяко време или с групи на всеки 30 минути. Дългият маршрут се посещава от групи, задължително с екскурзовод.

РАБОТНО ВРЕМЕ:
За периода 1 ноември до 1 април - От 10.00 - 16.00 часа
За периода 1 април до 1 ноември - От 09.00 - 18.00 часа

Последните посетители влизат един час преди края на работното време !

Заявки за посещения и информация за пещера "Бачо Киро" можете да получите от Туристическо дружество "Бачо Киро":
гр. Дряново, ул. "Шипка" 129 , п.к. 14,Пощенски код 5370;
Телефон: 0676/72332; 0882273735; 0887099161;
е-mail: bacho_kiro2@abv.bg
tdbachokiro.com

Пещера Бачо Киро 2 Пещера Бачо Киро 1 Пещера Бачо Киро 3 Пещера Бачо Киро 4
Услуги
Услуги

услуги за глухи лица Достъп за глухи лица


Актуално
Звук и светлина
3D Mapping
Видео клип Дряново