Община
Община
Туризъм
Туристически обекти

Етнографска сбирка "Селския бит в дряновския регион" – с. Зая

Етнографската сбирка е създадена през 2010 г. в сградата на местното читалище на площ около 50 кв.м. Предметите са подредени тематично: Гостна; Огнище; Облекла; Женски занаяти; Мъжки занаяти; Земеделие. Има и малка част предмети от 50-те години. Запазена е и част от документацията на старото училище.
До момента са описани над 120 експоната, но всички са над 180 предмета. Всички предмети са дарени от жители на селото.
Сбирката е отворена и постъпват и нови материали.

По-интересни предмети:
Диканя, стан, рало, бъкел, ръжен, саджък, паралия, месали, нощви, кобилици, тиган, гърне, чутура, цедилка (бебешка люлка), мъжки и женски дрехи: ризи, калпак, пояс, престилки; дараци, хурки, мотовилки, чекръци, ватали, бърда, нищелки и др. от стана; хомот, жегли, сърпове, паламарки, юлар, букаи, търмък, косер и много други. 

Етнографска сбирка Етнографска сбирка Етнографска сбирка
Услуги
Услуги

услуги за глухи лица Достъп за глухи лица


Актуално
Звук и светлина
3D Mapping
ILoveBulgaria
Видео клип Дряново