Община
Община
Туризъм
Профил на купувача до 30.09.2014

Процедура за избор на изпълнител на услуга: „Провеждане на функционален анализ на ОбА - Дряново”

Процедура за избор на изпълнител за услуга: „Провеждане на функционален анализ на общинска администрация - Дряново. Подобряване на организацията на работните процеси в общинска администрация Дряново (Изготвяне на предложения за промени в методологиите, процедурите, вътрешните правила и работните процеси). Разработване и въвеждане на правила за мониторинг и контрол по внедряването и изпълнението на новите правила. Провеждане на съпътстващо обучение за служителите на Общинска администрация - Дряново с цел прилагане на новите правила и методологии”


 Заповед

 Технически спецификации

 Условия за участие

 Образци

 Методика

 Проектодоговор

Услуги
Услуги
Актуално
Звук и светлина
3D Mapping
ILoveBulgaria
Видео клип Дряново