Община
Община
Туризъм
Финанси и бюджет

Сборен отчет за касовото изпълнение на бюджета и извънбюджетните сметки и фондове с натрупване за четвърто тримесечие на 2017 г.


 Натурални показатели (Дата на качване: 14.02.2018)

 Отчет за касово изпълнение РА за четвърто тримесечие на 2017г. (Дата на качване: 14.02.2018)

 Отчет за касово изпълнение КСФ за четвърто тримесечие на 2017г. (Дата на качване: 14.02.2018)

 Отчет за касово изпълнение КЗЗ за четвърто тримесечие на 2017г. (Дата на качване: 14.02.2018)

 Отчет за касово изпълнение ДМП за четвърто тримесечие на 2017г. (Дата на качване: 14.02.2018)

 Отчет за касово изпълнение ДЕС за четвърто тримесечие на 2017г. (Дата на качване: 14.02.2018)

 Отчет за касово изпълнение на бюджета за четвърто тримесечие на 2017 (Дата на качване: 14.02.2018)

Услуги
Услуги

услуги за глухи лица Достъп за глухи лица


Актуално
Звук и светлина
3D Mapping
ILoveBulgaria
Видео клип Дряново