Община
Община
Туризъм
Финанси и бюджет

Сборен отчет за касовото изпълнение на бюджета и извънбюджетните сметки и фондове с натрупване към 28.02.2018 г.


 Просрочия 2018 г. (Дата на качване: 15.03.2018)

 Отчет за касово изпълнение РА към 28.02.2018 г. (Дата на качване: 15.03.2018)

 Отчет за касово изпълнение КСФ към 28.02.2018 г. (Дата на качване: 15.03.2018)

 Отчет за касово изпълнение КЗЗ към 28.02.2018 г. (Дата на качване: 15.03.2018)

 Отчет за касово изпълнение ДМП към 28.02.2018 г. (Дата на качване: 15.03.2018)

 Отчет за касово изпълнение ДЕС към 28.02.2018 г. (Дата на качване: 15.03.2018)

 Отчет за касово изпълнение на бюджета към 28.02.2018 г. (Дата на качване: 15.03.2018)

Услуги
Услуги
Актуално
Звук и светлина
3D Mapping
ILoveBulgaria
Видео клип Дряново