Община
Община
Туризъм
Финанси и бюджет

Сборен отчет за касовото изпълнение на бюджета и извънбюджетните сметки и фондове с натрупване за първото тримесечие на 2018 г.


 Сборен отчет за касовото изпълнение на бюджета за първото тримесечие на 2018 г. (Дата на качване: 02.05.2018)

 Отчет за касово изпълнение ДЕС за първото тримесечие на 2018 г. (Дата на качване: 02.05.2018)

 Отчет за касово изпълнение ДМП за първото тримесечие на 2018 г. (Дата на качване: 02.05.2018)

 Отчет за касово изпълнение КЗЗ за първото тримесечие на 2018 г. (Дата на качване: 02.05.2018)

 Отчет за касово изпълнение КСФ за първото тримесечие на 2018 г. (Дата на качване: 02.05.2018)

 Отчет за касово изпълнение РА за първото тримесечие на 2018 г. (Дата на качване: 02.05.2018)

 Натурални показатели (Дата на качване: 02.05.2018)

Услуги
Услуги

услуги за глухи лица Достъп за глухи лица


Актуално
Звук и светлина
3D Mapping
ILoveBulgaria
Видео клип Дряново