Община
Община
Туризъм
Детски градини

Прием на деца в ЦДГ "Детелина" - 2014/2015 г.

На база утвърдените „Правила за прием на децата в общинските детски градини и детски ясли” комисията разгледа постъпилите заявления и класира децата в две групи по приложените списъци.

СПИСЪК НА ПРИЕТИТЕ ДЕЦА В ЦЕНТРАЛНА СГРАДА - I-ВА ГРУПА ЗА УЧЕБНАТА 2014/2015 Г.

1. Калоян Момчилов Коев
2. Поли Петрова Петрова
3. Владислав Радославов Стайков
4. Александър Андреев Лилов
5. Вивиан Николова Николова
6. Александър Тихомиров Димитров
7. Галин Александров Караколев
8. Николай Иванов Стойков
9. Виктор Проданов Иванов
10. Божидара Бориславова Матева
11. Александър Мартинов Колев
12. Максим Здравков Тихолов
13. Искрен Красимиров Попов
14. Пресиян Деянов Андреев
15. Биляна Илиянова Бонева
16. Мануела Николаева Куманова
17. Димитър Лазаров Колев
18. Мадлена Иванова Пенчева
19. Велизар Станиславов Колев
20. Ралица Григорова Рашкова
21. Кристина Петкова Стоянова
22. Мирослав Калоянов Иванов
23. Ванеса Николаева Андреева


СПИСЪК НА ПРИЕТИТЕ ДЕЦА В БАЗА "ИГЛИКА" I-ВА ГРУПА ЗА УЧЕБНАТА 2014/2015 Г.

1. Кристиян Росенов Минков
2. Мирослав Росенов Минков
3. Иван Николаев Недков
4. Ралица Стаменова Минчева
5. Елеонора Георгиева Ганева
6. Денислав Руменов Генчев
7. Стефан Станчев Хараланов
8. Йоско Асенов Йосков
9. Алекс Александров Болгуров
10. Никола Радославов Машков
11. Ванеса Генадиева Стойкова
12. Стасимира Стоянова Стоянова
13. Маргрета Миленова Димитрова


 Правила за прием в ЦДГ

Услуги
Услуги

услуги за глухи лица Достъп за глухи лица


Актуално
Звук и светлина
3D Mapping
ILoveBulgaria
Видео клип Дряново