Община
Община
Туризъм
Новини

Покана за участие в обществено обсъждане на план-сметката за необходимите разходи за битови отпадъци през 2021 год. и определяне на размера на промилите за облагане в Община Дряново

П О К А Н А

Уважаеми съграждани, 

Уведомявам Ви, че на основание чл. 66 от АПК е изготвен Проект за определяне на размера на промила за облагане с Такса битови отпадъци за 2021 г.

Мнения, предложения и становища моля да бъдат изпращани на електронна поща: dryanovo@dryanovo.bg и в деловодството на община Дряново до 14 ч. на 21.12.2020 г.

Общественото обсъждане ще бъде проведено на 21.12.2020 г. в 17,00 ч. в Ритуалната зала на община Дряново.

 

Трифон Панчев

Кмет на община Дряново


 Предложение промил 2021

 План сметка

 Приложение 1А

 Приложение 1Б

 Приложение 1В

 Приложение 1Г

 Приложение 2

 Приложение 3

Услуги
Услуги
Актуално
Звук и светлина
3D Mapping
ILoveBulgaria
Видео клип Дряново