Община
Община
Туризъм
Наредби

НАРЕДБА за реда за управлението, стопанисването и ползването на горски територии – общинска собственост


 Цени за продажба на дървесина по ценоразпис, утвърдени с Решение №155/29.06.2020г на ОбС-Дряново

 НАРЕДБА за реда за управлението, стопанисването и ползването на горски територии - общинска собственост (публ.на 04.09.2019г)

 Протест на РП-Габрово против текстове от Наредбата за реда за управлението, стопанисването и ползването на горски територии – общинска собственост (публ.на 25.04.2019г)

 Наредба за реда за управлението, стопанисването и ползването на горски територии – общинска собственост (публ.на 15.05.2015г)

 Тарифа за таксите на корен на облите дървени материали, дървата за горене и вършината, добити от горските територии собственост на Община Дряново, и Методика за образуване на начални цени за продажба на дървесина

 Цени за продажба на дървесина по ценоразпис, утвърдени с Решение №343/02.10.2017г на ОбС-Дряново

Услуги
Услуги

услуги за глухи лица Достъп за глухи лица


Актуално
Звук и светлина
3D Mapping
ILoveBulgaria
Видео клип Дряново