Община
Община
Туризъм
Новини

Обществено обсъждане на предварителен проект на Генерален план за организация на движението на община Дряново

Община Дряново съобщава на всички заинтересовани органи, организации, физически и юридически лица, че организира обществено обсъждане на предварителен проект на Генерален план за организация на движението на община Дряново.

Дискусията ще се проведе на 10 март (сряда) от 17:00 часа в Ритуална зала сградата на Община Дряново, ул. „Бачо Киро“ № 19. Фирмата изпълнител ще представи пред присъстващите резултатите от анализа на съществуващата организация на движението, основните въпроси и ще бъдат очертани възможните решения и идеи.

Изготвеният проект е на разположение на заинтересованите страни в сградата на общинска администрация - Дряново, стая 204, всеки работен ден от 9:00 до 16:00 часа в периода от 26.02.2021 г. до 10.03.2021 г., както и на интернет страницата на Община Дряново http://www.dryanovo.bg.

Предложения, становища и мнения по предварителния проект се приемат до 10.03.2021 г., в деловодството на общинска администрация - Дряново или на e-mail: dryanovo@dryanovo.bg , както и по време на общественото обсъждане.


 Обяснителна записка

 Обзорна

 Транспортно райониране

 Класификация на улична мрежа

 Транзитно движение

 Режим на движение на определени ППС

 Режим на движение

 Пешеходно и вело движение

 Посочност и предимства на движение

 Режим на престой и паркиране

 Скоростни режими на движение

Услуги
Услуги
Актуално
Звук и светлина
3D Mapping
ILoveBulgaria
Видео клип Дряново