Община
Община
Туризъм
Красиво Дряново

Кандидатстване по проект „КРАСИВО ДРЯНОВО 2021-2023 г.“

С Решение №288/26.02.2021 г. на Общински съвет - Дряново е одобрена процедура за кандидатстване по проект „КРАСИВО ДРЯНОВО 2021-2023 г.“

Целта е да бъде стимулирано освежаването и облагородяването на фасадите и дворните пространства на жилищните сгради, частна собственост с изглед към улиците в централната част на града.

Тази година, Община Дряново ще предостави безвъзмездно на всички одобрени кандидати строителни материали и посадъчен материал за едногодишна и/или многогодишна растителност. Приоритетни са частните жилищни сгради в централната част на Дряново.

Всички останали разходи, свързани с обезпечаването на ремонтните дейности на сградите и облагородяването на дворните пространства са за сметка на техните собственици.

По проекта НЕ се предоставят материали за подобряване на енергийната ефективност на сградите.

 

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПРЕЗ 2023 ГОДИНА:

 

Срок за подаване на пълния набор документ - от 06.02.2023 г. до 30.04.2023 г;

Класиране на подадените заявленията - до 15.05.2023 г;

 

Класирането ще бъде извършено по следните критерии:

  • Местоположение на обекта;
  • Дата на подаване на пълния набор от документи;

 

  • Краен срок за приключване и отчитане на всички строително-ремонтни дейности – 30.11.2023 г;

 

Допълнителна информация за кандидатстване по проект „КРАСИВО ДРЯНОВО 2021-2023 г.“, може да получите на място в община Дряново.

 

Заявление за участие можете да получите от „Център за административно обслужване“ в сградата на Общината или от тук;

Документи за участие се приемат на място в Община Дряново, гр. Дряново 5370, ул. "Бачо Киро" 19 и на e-mail: dryanovo@dryanovo.bg;

 

 


 Заявление

Услуги
Услуги

услуги за глухи лица Достъп за глухи лица


Актуално
Звук и светлина
3D Mapping
ILoveBulgaria
Видео клип Дряново