Община
Община
Туризъм
Търгове, конкурси и концесии

Заповед № 275/05.06.2023 г. за провеждане на публично оповесетен конкурс за продажба в пакет на общински имот, сгради и движими вещи, находящи се в село Радовци, община Дряново


 Заповед 275/05.06.2023 г.

Услуги
Услуги

услуги за глухи лица Достъп за глухи лица


Актуално
Звук и светлина
3D Mapping
Видео клип Дряново