Община
Община
Туризъм
Търгове, конкурси и концесии

Заповед № 316/21.06.2023 г. за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на общински имоти, а именно: Поземлен имот с ид. 38710.91.1 и ПИ с ид. 38710.91.2 по КК на с. Косарка


 Заповед № 316/21.06.2023 г. за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на общински имоти, а именно: Поземлен имот с ид. 38710.91.1 и ПИ с ид. 38710.91.2 по КК на с. Косарка

Услуги
Услуги

услуги за глухи лица Достъп за глухи лица


Актуално
Звук и светлина
3D Mapping
Видео клип Дряново