Община
Община
Туризъм
Търгове, конкурси и концесии

Заповед № 355/11.07.2023 г. за провеждане на 2 броя публично оповестени конкурси за отдаване под наем на помещения находящи се в с. Керека и с. Скалско


 Заповед № 355/11.07.2023 г. за провеждане на 2 броя публично оповестени конкурси за дшдаване под наем на помещения находящи се в с. Керека и с. Скалско

Услуги
Услуги

услуги за глухи лица Достъп за глухи лица


Актуално
Звук и светлина
3D Mapping
Видео клип Дряново