Община
Община
Туризъм
Новини

Покана за участие в обществено обсъждане на план-сметката за необходимите разходи за битови отпадъци през 2022 год. и определяне на размера на промилите за облагане в Община Дряново

П О К А Н А

Уважаеми съграждани, 

Уведомявам Ви, че на основание чл. 66 от АПК е изготвен Проект за определяне на размера на промила за облагане с Такса битови отпадъци за 2022 г.

Мнения, предложения и становища моля да бъдат изпращани на електронна поща: dryanovo@dryanovo.bg, kmet@dryanovo.bg и в Център за услуги и информация на Община Дряново до 10,00 ч. на 29.12.2021 г.

Във връзка с обявените противоепидемични мерки,  всички постъпили мнения, предложения и становищата във връзка с проекта на план-сметката за ТБО (такса битови отпадъци) за 2022 г., ще бъдат разгледани и на подателите ще бъде отговорено писмено.

 

Трифон Панчев

Кмет на община Дряново


 Предложение промил 2022

 Приложение 1

 Приложение 2

Услуги
Услуги
Актуално
Звук и светлина
3D Mapping
ILoveBulgaria
Видео клип Дряново